Principal Investigator 
Xin Qi.jpg
Xin Qi, Ph.D. 

Professor
Faculty profile

Email: xxq38@case.edu

Phone: 216-368-4459
Lab manager
Xiaoyan Sun 2014-present.png
       Xiaoyan Sun 

Email: xxs10@case.edu 

Lab phone: 216-368-0886 
Di Hu 2019-present.jpg
Di Hu
Research Scientist
Bao Trong Nyugen Dec 2021 to presnet_edi
Trong Bao Nguyen
Postdoc Scholar
Jack Liu.jpg
Zunren (Jack) Liu
Undergraduate student
Rihua Wang 2018-present.jpg
Rihua Wang
Postdoc Scholar
Yutong Shang PhD student 2017-present.jp
Yutong Shang
PhD student
unnamed_edited.jpg
Lauren Yue
Undergraduate student
Philip%20R%202020-present_edited_edited_
Philip Ropelewski
Postdoc Scholar
Jessica Dudman 2020-present.jpg
Jessica Dudman
PhD student
Shuai Wang Oct 2021-_edited.jpg
Shuai Wang
Postdoc Scholar
Aya Jishi 2020-present.jpg
Aya Jishi
PhD student