Former lab members
Xing Guo 2011-2016.png

Xing Guo

Year 2011-2016

Postdoc scholar

Current: Professor at Nanjing Medical University China

Yuchin Su 2011-2014.jpg

Yuchin Su

Year 2011-2014

Postdoc scholar

Current:  Chief Scientist in Biotech Company, Taiwan

Yuanyuan Zhao postdoc 2014-present.jpg

Yuanyuan Zhao

Year 2014-2020

Postdoc scholar

Current: Research Associate in Cleveland Clinic 

Xin Tony Tun 2020-present.jpg
Tony (Xin) Tun
Year 2020-2021
Postdoc scholar
Current: Research Scientist in Biotech Company, Japan
Di Hu PhD student 2014-2019.jpg

Di Hu

Year 2013-2019

PhD student

Current: Scientist in Qi lab 

Anne Roe MS 2015-2016.jpg

Ann Roe

Year 2015-2016

Master student

Current: PhD student at UCLA 

Omid Hajimanani 2018-2019.jpg

Omid Hajihassani

Year 2018-2019

Master student

Current: PhD student at CWRU

Katherine Horan PhD student 2019-present
Katherine Horan
Year 2019-2020
Master student
Current: RA in CWRU

 
unnamed_edited.jpg

Lauren Yuen 

Year 2020-2022

Undergraduate student