Postdoc Scholars

Xing Guo

Year 2011-2016

Current: Professor at Nanjing Medical University China

Yuchin Su

Year 2011-2014

Current:  Chief Scientist in Biotech Company, Taiwan

Yuanyuan Zhao

Year 2014-2020

PhD students

Di Hu

Year 2013-2019

Current: Postdoc in Qi lab 

Master students

Ann Roe

Year 2015-2016

Current: PhD student at UCLA 

Omid Hajihassani

Year 2018-2019

Current: PhD student at CWRU

Katherine Horan PhD student 2019-present
Katherine Horan
Year 2019-2020

Current: RA in CWRU